Vyriešime za vás GDPR

Naša spoločnosť zoskupuje právnikov, audítorov a IT špecialostov nielen na tému GDPR/General Data Protection Regulation/, ale tak isto sa venujeme právnej, audítorskej a kybernetickej bezpečnosti celkovo.

CHCEM GDPR

O nás

Sme spoločnosť zoskupujúca a zastrešujúca analýzu a všetky činnosti potrebné k správnemu nastaveniu spoločností a inštitúcií pre dodržiavanie NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Služby

Právny servis

V projekte SMART SECURITY.help je aj medzinárodná advokátska kancelária pôsobiaca v strednej a východnej Európe s deviatimi kanceláriami a s viac ako 50 právnikmi v Českej republike, Poľsku, Slovensku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Rumunsku a Ukrajine. Naši právni zástupcovia na Slovensku majú dlhoročné skúsenosti s právnymi službami v oblasti počítačovej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

IT Servis

Spoločnosť SMART SECURITY.help využíva technológie renomovaných svetových lídrov, ku ktorým pridávame know-how tímu našich fundovaných špecialistov, pokrývajúcich celé spektrum IT bezpečnosti. Samozrejmosťou v našej spoločnosti je dodržiavanie najvyšších bezpečnostných štandardov a postupov, čo nám umožňuje poskytnúť najvyššiu kvalitu služby Informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa úspešne venujeme už niekoľko rokov.

S použitím overených a certifikovaných postupov a dôkladnej znalosti jednotlivých segmentov trhu pomáhame spoločnostiam integrovať bezpečnostnú infraštruktúru – ľudia, procesy a technológie – a implementovať štandardizované procesy.

Chránime aktíva spoločnosti pred hrozbami, ktoré sa využitím slabiny informačného systému transformujú na riziká. Eliminácia týchto rizík je kľúčová pre udržanie konkurenčných výhod, cash-flow, ziskovosti, imidžu firmy a legislatívnych požiadaviek a nariadení.

Vďaka našim službám klienti získavajú lepšiu ochranu svojich finančných prostriedkov, zabezpečenie osobných či obchodných citlivých údajov a chránia svoju reputáciu.

Audítorsky servis

Súčasťou projektu SMART SECURITY.help je aj poskytovanie Auditu pri plnení nariadenia GDPR. Spoluprácou so skúsenými daňovými poradcami a certifikovanými účtovníkmi Vám vieme poskytnúť promptné a kompletné riešenia v závislosti od Vašich individuálnych potrieb a nariadení. Zastrešujeme všetky činnosti spojené s ekonomickým fungovaním spoločnosti. Našim klientom poskytujeme služby prevažne v oblasti daní, vypracovávame odborné stanoviská, zastupujeme ich pred daňovými a inými úradmi a vykonávame audity, Optimalizácia daňových povinností a navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizovaní podnikateľských zámerov a tak isto optimalizovanie procesov pri plnení nariadenia GDPR.

Vďaka členstvu v medzinárodnej skupine TIAG máme národný a globálny dosah a vieme poskytnúť služby aj mimo územia Slovenskej republiky, vieme zabezpečiť klientom prísun informácií o právnom a ekonomickom prostredí v zahraničí. Sme schopní včas riešiť vzniknuté situácie, príležitosti a hrozby na svetovom trhu prostredníctvom dôveryhodných odborníkov, a mnohé ďalšie.

Referencie

“Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe, ktorý pôsobí Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Smart Security je naším významným globálnym partnerom v oblasti bezpečnosti informačných systémov.”

Branislav Tkáčik

Asseco Central Europe

Kontakt

Smart Security

Goldfish Investments Slovakia s. r. o.
Trenčianska 56/A
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09
IČO: 44 811 411

Informácie


+421 902 955 923
+421 902 955 924

Kontaktujte nás

Zašlete nám, prosím, e-mail a my se vám ozveme ihned, jakmile to bude možné.

Odoslanie
Odeslání

Log in with your credentials

Forgot your details?